E vetmja bisedë e tillë live në botë!

70% zbritje në bisedën live – përgjithmonë. Promocioni zgjat VETËM 70 DITË. Për të gjitha shërbimet e GetLead.page për klientët shqiptarë.

Zgjidhni promovimin tuaj

70% zbritje përgjithmonë
(pa përfshirë GetCallBack)

#GET1

1050 ALL

315 ALL

mujore

#GET2

1870 ALL

561 ALL

mujore

BESTSELLER

#GET3

3350 ALL

1005 ALL

mujore

#GET4

6005 ALL

1802 ALL

mujore

Çmimet bruto